Wycena rzeczoznawcy – krok po kroku

Wycena rzeczoznawcy - krok po kroku

Kolizje drogowe zdarzają się na drogach codziennie. W większości przypadków efektem kolizji jest uszkodzenie samochodu. Oznacza to konieczność wystąpienia poszkodowanego kierowcy o wypłatę odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową, w której polisę OC posiada sprawca kolizji. Zdarza się niestety tak, że firmy ubezpieczeniowe potrafią zaniżać wysokość proponowanego przez siebie odszkodowania. Poszkodowany kierowca, który nie zgadza się z decyzją ubezpieczyciela, może w takiej sytuacji wystąpić o pomoc do rzeczoznawcy samochodowego. Dzięki temu uzyska niezależną wycenę szkody.

Rola rzeczoznawcy samochodowego

Rzeczoznawca samochodowy z firmy TB Ekspert (www.tbekspert.pl) to osoba posiadająca odpowiednie kompetencje pozwalające na przygotowywanie niezależnych wycen szkód komunikacyjnych. Aby móc wykonywać ten zawód spełnić należy określone warunki. Po pierwsze, rzeczoznawca samochodowy musi posiadać przynajmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w branży motoryzacyjnej. Po drugie, musi posiadać prawo jazdy kat. A, B oraz C1 bądź C. Po trzecie, aby móc wykonywać zawód rzeczoznawcy samochodowego konieczne jest posiadanie certyfikatu w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego. I po czwarte, osoba chcąca wykonywać ten zawód musi otrzymać wpis na listę rzeczoznawców samochodowych. Rzeczoznawca samochodowy przygotowuje zarówno wyceny szkód komunikacyjnych, jak i wyceny wartości samochodów. Z jego usług najczęściej korzystają firmy ubezpieczeniowe, ale zlecić wykonanie wyceny może każda osoba prywatna.

Przygotowanie wyceny przez rzeczoznawcę

Przygotowanie wyceny przez rzeczoznawcę samochodowego rozpoczyna się od szczegółowych oględzin auta. Wykonuje on zdjęcia wszystkich uszkodzeń oraz dokładnie spisuje wszystkie uszkodzenia. Aby wykluczyć wszelkie uszkodzenia, które powstały wcześniej, rzeczoznawca sprawdza także historię samochodu. Po przeprowadzeniu szczegółowych oględzin auta i rozpoznaniu wszystkich szkód i usterek, które powstały w wyniki kolizji drogowej, rzeczoznawca może przystąpić do wykonania wyceny naprawy auta. Posiadając tak przygotowaną wycenę, poszkodowany właściciel auta może odwołać się od decyzji ubezpieczyciela co do zaproponowanej wysokości odszkodowania.

Rzeczoznawca samochodowy – kiedy skorzystać z jego usług?

Pomoc rzeczoznawcy samochodowego może być przydatna w różnych sytuacjach. Jak już wspomniano, przygotowanie wyceny można zlecić w sytuacji sporu o wysokość odszkodowania z firmą ubezpieczeniową. Z usług rzeczoznawcy samochodowego można skorzystać także w przypadku sprzedaży bądź zakupu auta. Warto w takiej sytuacji upewnić się co do rzeczywistej wartości rynkowej samochodu.